DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG DUYÊN HẢI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : XÃ DUYÊN HẢI, HUYỆN HƯNG HOÀ, TỈNH THÁI BÌNH

 

Danh mục: