Trang chủ

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ DÂN DỤNG VIỆT NAM đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các công trình cấp 2 (Quy hoạch, Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng). Các cổ đông góp vốn vào Công ty là những người đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện và sản xuất gia công cơ khí… Qua thời gian nghiên cứu thị trường, các cổ đông sáng lập đã nhận ra rằng: Mặc dù số lượng các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực xây dựng là khá lớn, song nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng KCN không phải là nhiều. Xuất phát từ thực tế đó, Cổ đông sáng lập Công ty đã quyết định huy động vốn để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh này. Số vốn ban đầu Công ty đăng ký là :15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ VNĐ) và dự định sẽ tăng trưởng lên khi Công ty đi vào hoạt động…