Công ty đã được Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình cấp II :

  • Lập Quy hoạch xây dựng
  • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
  • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
  • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật