Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hoá và dân dụng Việt Nam là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

 • Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật và công trình văn hoá;
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và bảo vệ môi trường;
 • Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân dư, khu chức năng đô thị và khu công nghiệp;
 • Thẩm tra thiết kế kĩ thuật, tổng dự án công trình xây dựng;
 • Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng;
 • Quản lý dự án, giám sát kĩ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kĩ thuật và bảo vệ môi trường;
 • Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu;
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính);
 • Tư vấn đầu tư xây dựng (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu), công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 35KV; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
 • Thiết kế và thi công trang trí nội thất, ngoại thất công trình;
 • Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng;
 • Thi công công trình văn hoá;