1.Kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp:

Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm
I. Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 15 năm
II. Xây dựng công trình văn hoá 15 năm

2.Tổng số lao động hiện có:

+ Trong hoạt động chung của doanh nghiệp: 95 người

  1. a) Trong lĩnh vực quản lý: 25 người

+ Trong đó cán bộ chuyên môn: 15 người

  1. b) Trong lĩnh vực trực tiếp thi công: 75 người (được chia thành nhiều tổ, đội thi công trực tiếp) còn lại lao động phổ thông Công ty ký hợp đồng thời vụ với các địa phương.

+ Trong đó công nhân chuyên môn:  20 người